Hayallerine Kanat Aç!

Reklam

İşletmelerde Örgüt Kültürü

  1. İşletmelerde Örgüt Kültürü

GİRİŞ

Genel anlamda örgüt kelimesinden bahsedildiğinde denildiğinde, birden fazla insanın, belirli ortak bir amacı gerçekleştirmek için, tüm davranışlarını biçimsel kurallara bütününe göre düzenlediği yapı akla gelmektedir.. Bir örgütte meydana gelen hemen hemen tüm olaylar, akışlar karşılıklı davranışların sonucudur. Örgütün yapısı bu etkileşimli davranışları tanımlar.Örgüt kültürü işletmelerin iç entegrasyon ve dış adaptasyon ile ilgili olarak karşılaştığı sorunları çözmesinde yardımcı olan, algılama, düşünceler yolu olarak aktarılması uygun görülen,planlı bir şekilde ortaya konmuş, ortaya çıkarılmış ve geliştirilmiş temel varsayımlar olarak en önemli aktörlerden biridir. Örgüt kültürü çok geniş bir kavramdır.Bu bağlamda bu çalışmanın temelini örgütün genel tanımı , kültür kavramının tanımı, oluşum süreci ve örgüt kültürünü tanımı oluşturmaktadır.

Verimli bir yönetim sistemi için işletmelerde iş gören ve işveren ilişkileri önemli rol oynamaktadır.Vizyon, değerler, dil, inanç, kültür toplumun kesimlerine göre farklılık gösterebilir.Örgüt kültürü ile işletme için oluşturulan ortak değer ve yargıların çalışanlar tarafından benimsenmesi istenmiştir. Benimsenen bu ortak yapıyla verimliliğin ve performans artışının artacağı varsayılmıştır.

Bu programda kültür, örgüt ve örgüt kültürü kavramları incelenmiş ve örgüt kültürünün özellikleri, öğeleri ve önemi üzerinde durulacaktır.

 

Örgüt Kültürü Nedir? » Bilgiustam