Avrupa’nın havacılığın her alanında dünya lideri olması ana amacı çerçevesinde, ‘Avrupa Havacılığı: 2020 Vizyonu‘ raporuyla 2001 yılında yola çıkan Avrupa Havacılık Araştırmaları Konseyi (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe – ACARE), faaliyetlerini Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası (Strategic Research and Innovation Agenda – SRIA) hedeflerini gerçekleştirmek üzerine devam ettirmiştir. Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası, hava yolu ulaşımını halkın kullanımına sunarken, gürültü ve gaz salınımlarının sürdürülebilir şekilde azaltılması hedeflerini ortaya çıkaran bir yol haritası niteliği taşımaktadır. İşte ACARE’nin asıl odak noktası, Avrupalı paydaşların ulusal ve kıta düzeyde havacılık araştırmaları tabanında yönlendirilmesidir.

ACARE oluşumu, AB Çerçeve Programları’nın havacılık çağrıları, Clean Sky Ortak Teknoloji GirişimiSESAR Ortak Girişimi ve ulusaların kendi havacılık araştırma programları ekseninde etki alanına sahiptir.

ACARE üyeleri arasında, Avrupa Komisyonu, üye ülkeler, sanayi temsilcileri, havayolları, havalimanları, servis sağlayıcıları, araştırma kuruluşları ve üniversiteler yer almaktadır.

ACARE’nin de katkılarıyla Havacılık Araştırmaları Üst Düzey Grubu (High Level Group on Aviation Research), Flightpath 2050 vizyonunu belirlemiştir.

Vizyon

ACARE’nin en temel vizyonu Vizyon 2020 dökümanı çerçevesinde şu şekilde belirlenmiştir: Hava ulaşımındaki 3 kat artışa rağmen, hava araçlarının ve hava ulaşım sistemlerinin toplumun ihtiyaçlarınına karşılık verebilmek

1. Toplum İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi

 • Kalite ve Satın Alınabilirlik
 • Emniyet
 • Çevre
 • Avrupa Hava Trafik Sistemi

2. Küresel Liderliğin Korunması

 • Dünya’nın Bir Numarası Olmak

3. Destekleyici Kamu Politika ve Düzenlemelerinin Oluşturulması

 • Hava Aracı

4. Araştırma Ajandası’nın Belirlenmesi

 • Hava Yolculuğunun Dönüşümü
 • Yarının Hava Aracı
 • İleri Elektronikten Faydalanma
 • İzlenecek Yolun Anahatlarının Çizilmesi

Misyon

 • Dakiklik (gelen ve giden uçuşların %99’unun 15 dakikadan fazla gecikmemesi)
 • Havalimanında geçen zaman: kısa uçuşlardan önce ve sonra 15 dakikadan fazla zaman harcanmaması
 • İşletme maliyetlerinin azaltılmasıyla uçuş masraflarında devamlı bir düşüş
 • Uçuş esnasında bacak mesafesi, esnek koltuk, ofis olanakları, ileri iletişim olanakları ile yolcu tercihlerinin tatmin edilmesi
 • Kaza sayısında küresel değerlerde göre beş katına kadar azalma
 • İnsan hataları etkisinin dramatik ölçüde azaltılması
 • Uçuş eğitimi, havalimanı operasyonları ve hava trafik yönetimi konularında yüksek standartların belirlenmesi
 • Havacılık sanayisinin çevreye olan etkisinin en aza indirilmesi noktasında sanayi ile eş güdüm halinde çalışılması
 • Hissedilir gürültü seviyesinin yarılara indirilmesi
 • Daha sessiz hava araçları, daha uygun çevre planlaması, gürültü azaltımı süreçlerinin uygulanması ile gürültünün etkisinin azaltılması
 • Karbondioksit salınımının yolcu-kilometre (bir yolcunun bir kilometre mesafe katettiğinde ortaya çıkarıdığı CO2) bazında yarıya indirilmesi ve nitrojen oksit salınımlarının %80 oranında azaltılması
 • Avrupa Hava Sahası’nın daha verimli kullanımı çerçevesinde 24 saat boyunca yıllık 16 milyon uçuşun hava trafik yönetimi sisteminin kurulması
 • Sivil Küresel Uydu Sistemleri faydasında kusursuz hava trafik yönetiminin sağlanması
 • Hava yolu ulaşımının çok modlu ulaşım sistemleri ile entegrasyonu
 • Sanayi önceliklerinin ortak çalışma kültürü ile rekabetçilik ve değişen pazar koşulları için sanayi elementlerinin biraraya getirilmesi
 • Sivil ve askeri araştırmaların ortak amaçlar çerçevesinde birleştirilmesi
 • Yeni ürünler için pazara kadar geçen sürenin yarıya indirilmesi
 • Avrupa bileşenlerinin pazardaki değişikliklere uyumunu teşvik etmek

ACARE’nin faaliyetlerini ayrıntılı olarak Executive SummarySRIA Volume 1SRIA Volume 2 dökümanlarından bulabilirsiniz.

Kimler Katılabilir?

Avrupa Komisyonu, Avrupa Komisyonu’nun ilgili Genel Direktörlükleri (DG RTD benzeri), havacılıkla alakalı diğer teknoloji girişimleri (Clean Sky ve SESAR gibi), havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren sanayi kuruluşları (Dassault Aviation ve Liebherr Aerospace gibi), hava ulaşımında rol oynayan uluslararası otoriteler (Eurocontrol, IATA gibi), havalimanı işletmeleri (Münih ve Amsterdam havalimanları gibi), önde gelen havacılık ve uzay araştırma kuruluşları (DLR ve NLR gibi), üniversiteler (Patras Üniversitesi gibi), ulusal havacılık yada ulaşım otoriteleri (Finlandiya Ulaşım Güvenliği Ajansı ve Alman Federal Ekonomik İlişkiler ve Enerji Bakanlığı benzeri) ACARE üyeleri arasındadır. Örnek olması bakımından, ACARE Genel Kurul Üyeleri dökümanı incelenebilir.

Çalışma Alanları

ACARE Avrupa Teknoloji Topluluğu’nun çalışmaları, Avrupa Havacılık Sektörü’ndeki araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerine yön vermek ve gerekli yol haritalarını, stratejik araştırma ve yenilik ajandalarını, vizyon belgelerini hazırlamak şeklinde sıralanabilir. Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında da gerçekleştirilen projelerin çıktılarının Avrupa havacılığına olan katma değerleri bakımından değerlendirilmesi noktasında ACARE önemli bir görev üstlenmektedir.

Üyeler

 • AB Bileşenleri: Avrupa Komisyonu, Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Genel Direktörlüğü, Clean Sky, SESAR, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı-EASA
 • Sanayi: Airbus Group, WSK PZL-Rzeszów SA , Dassault Aviation, INDRA, BAE Systems, Liebherr Aerospace, MTU, Thales, Alenia Aermacchi, Rolls-Royce, Safran,
 • Hava Ulaştırma: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği-IATA, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Organizayonu-Eurocontrol, Munich Havaalanı, AENA (İspanyol Havalimanları Birliği), DFS (Havalimanı Mağazaları), Amsterdam Airport Schiphol
 • Araştırma Merkezleri: Hollanda Havacılık ve Uzay Merkezi-NLR, Almanya Havaclık ve Uzay Merkezi-DLR, Fransa Havaclık ve Uzay Merkezi -ONERA, Avrupa Havacılık Bilimleri Ağı-EASN
 • Enerji: Shell
 • Üye Ülkelerin Temsilcileri: Avusturya Ulaştırma Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı, Belçika Bilim Politikaları Ofisi, Sofya Teknik Üniversitesi, GKRY Araştırma Vakfı, Alman Federal Ekonomik İlişkiler ve Enerji Bakanlığı, Danimarka Stratejik Araştırmalar Konseyi vb.

Türk Üyeler

Henüz Türkiye’den herhangi bir üye bulunmamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

ACARE Avrupa Teknoloji Platformu ile ayrıntılı bilgi bilgi için tıklayınız.